Úvod

BUKÓZA HOLDING ocenila víťazov chemickej olympiády

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a. s. znova potvrdila svoju podporu mladým. Na slávnostnom oceňovaní víťazov predmetových olympiád základných škôl okresu Vranov nad Topľou v Centre voľného času finančne odmenila najlepších v rámci chemickej olympiády.

Za spoločnosť ceny odovzdala PaedDr. Nováková

Tá pozostáva z praktickej a teoretickej časti a patrí k olympiádam, na ktorých uspieť bez predchádzajúcej dôslednej prípravy doma a v laboratóriu pod vedením učiteľa nie je možné. Víťazkou olympiády sa stala žiačka ZŠ Soľ K. Hladová, na 2.mieste bol odmenený M. Čikot zo ZŠ Námestie Jána Pavla II a 3. miesto obsadil P. Bindas zo ZŠ Sídlisko II. Odmena ich príjemne prekvapila a zároveň potešila. Víťazom blahoželáme a veríme, že chémia bude aj naďalej patriť k ich obľúbeným predmetom.

Kontaktujte nás