Úvodná stránka Elektrická energia

 • slideshow-energo-01.jpg
 • slideshow-energo-02.jpg
 • slideshow-energo-03.jpg
 • slideshow-energo-04.jpg

Výroba a predaj elektrickej energie

 

Základné informácie

Spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. je výrobcom a dodávateľom na trhu s elektrinou. Zabezpečuje energetické potreby SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING a dodáva elektrinu odberateľom v rámci celého Slovenska. Vlastní licenciu na podnikanie v energetike vydanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na predmet podnikania:

 • elektroenergetika (výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny).

Spoločnosť je držiteľom povolení od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví aj na dodávku elektriny pre koncových odberateľov v rámci Slovenska.

Naše ciele:

 • byť stabilným dodávateľom elektriny na slovenskom trhu,
 • hľadať možnosti úspory pre našich dodávateľov,
 • dlhodobou spoluprácou vytvárať spokojnosť na oboch stranách,
 • prispievať k znižovaniu emisií a k skvalitneniu životného prostredia výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov energií.

Výrobný program spoločnosti

Spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s. vyrába produkt:

 • Elektrina  
  • Z časti vysokotlakej prehriatej pary sa vyrába elektrina na zariadení turbogenerátor TG3.

Referencie

Spoločnosť je dôležitým obchodným partnerom v dodávkach pre výrobné a obchodné spoločnosti, samosprávy, hotelové siete, školy, domácnosti a pod.:

 • dodávka elektrickej energie (domácnosti, firmy),
 • zabezpečovanie podporných služieb pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s.

Kontaktujte nás