Úvod

Náborový príspevok pre novoprijatého zamestnanca

Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING pre zatraktívnenie pracovných pozícií poskytuje náborový príspevok pre novoprijatého zamestnanca.

1. Náborový príspevok je súčasťou podmienok zverejňovanej pracovnej pozície.

2. Náborový príspevok 500 EUR + odmena v závislosti od odpracovaných rokov:

Dĺžka praxe Paušál Zvýšenie v závislosti od praxe Spolu
Absolvent školy, prax do 3 rokov 500 EUR 50 EUR 550 EUR
Prax viac ako 3 roky 500 EUR 100 EUR 600 EUR
Prax viac ako 5 rokov 500 EUR 150 EUR 650 EUR
Prax viac ako 10 rokov 500 EUR 200 EUR 700 EUR

3. Náborový príspevok sa vyplatí zamestnancovi v dvoch splátkach, a to:

a. 60% náborového príspevku spolu s výplatou mzdy v najbližšom termíne výplaty mzdy po uplynutí skúšobnej doby odpracovanej SSBH; skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca,

b. 40% náborového príspevku spolu s výplatou mzdy v najbližšom termíne výplaty mzdy po uplynutí 15 mesiacov v pracovnom pomere na dohodnutej pracovnej pozícii.

Kontaktujte nás