Úvod

Exkurzie

Študentom všetkých typov škôl umožňujeme exkurziu v prevádzkach na základe vopred podanej žiadosti pomocou nasledujúceho formulára.

Žiadosť o exkurziu
  • Táto žiadosť musí byť doručená najneskôr 10 dní pred požadovaným termínom exkurzie.
  • Exkurzie sa plánujú v dňoch utorok - piatok, v termíne od 15. marca do 15. novembra
  • Termín exkurzie môže byť z organizačných dôvodov zmenený po vzájomnej dohode so žiadateľom.
  • Oznámenie o schválení resp. zamietnutí žiadosti oznámime do 7 dní od doručenia žiadosti.
  • * počet účastníkov vrátane sprevádzajúcich osôb (na 15 žiakov 1 učiteľ, 16 - 33 žiakov 2 učitelia)
  • ** zoznam účastníkov exkurzie zašlite 1 deň pred konaním exkurzie

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Kontaktujte nás