Úvod

Prečo pracovať u nás?

Už 60 rokov sa zaoberáme chemickým spracovaním dreva. Počtom viac ako 1000 zamestnancov patríme k najväčším zamestnávateľom v Prešovskom kraji. Vyrábame bielenú papierenskú buničinu, práškovú celulózu, teplo, elektrickú energiu, produkty osobnej dámskej hygieny a pomôcky na inkontinenciu.

Naším cieľom je rozširovať produktové portfólio o finálne produkty s vyššou pridanou hodnotou na báze prírodného celulózového vlákna pri zvyšovaní kvality a kapacity výroby. Z firmy s dlhoročnou tradíciou sa chceme stať špičkovou firmou na domácom i svetovom trhu.

Sme výrobcom a predajcom tepelnej a elektrickej energie pre priemysel a menších koncových spotrebiteľov na báze obnoviteľných zdrojov.

Naše úspechy sú založené na výsledkoch tímovej práce, schopnostiach a aktívnom prístupe.

 

 • dbáme o zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, dodržiavame politiku rovnosti príležitostí,
 • prejavuje sa monitorovaním a znižovaním dôsledkov našich aktivít na životné prostredie – recyklácia, používanie alternatívnych energetických zdrojov, modernizácia výrobných procesov.

 • príspevok na dopravu do zamestnania,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • príspevok na stravovanie,
 • príspevok na náhradu mzdy pri dôležitých osobných prekážkach pri práci,
 • odmena zamestnanca pri životných a pracovných jubileách,
 • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, v dňoch pracovného pokoja,
 • dodatková dovolenka,
 • úprava pracovnej doby podľa potrieb zamestnanca u vybraných  pracovných pozícií,
 • podpora a organizácia voľnočasových aktivít zamestnancov: futbal, volejbal,
 • podpora na kultúrne a spoločenské podujatia, pobytové rekreácie zamestnancov.

 • spoľahlivosť a kvalita,
 • znalosti a schopnosti,
 • spokojnosť zamestnancov a obchodných partnerov,
 • profesionálny prístup.

Staňte sa aj Vy súčasťou SKUPINY SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING (SSBH)!

Kontaktujte nás