Úvod

 

Synergia

Kooperácia procesov, zamestnancov, obchodných partnerov, ktorá z nás vytvára stabilnú slovenskú spoločnosť s kladným vplyvom na zamestnanosť a prosperitu regiónu.

 

Vízia

Naším cieľom je rozširovať produktové portfólio o finálne produkty s vyššou pridanou hodnotou na báze prírodného celulózového vlákna pri zvyšovaní kvality a kapacity výroby. Z firmy s dlhoročnou tradíciou sa chceme stať špičkovou firmou na domácom i svetovom trhu.

 

Energia

Sme výrobcom a predajcom tepelnej a elektrickej energie pre priemysel a menších koncových spotrebiteľov na báze obnoviteľných zdrojov.

 

Tradícia

Už 60 rokov sa zaoberáme chemickým spracovaním dreva. Počtom viac ako 1000 zamestnancov patríme k najväčším zamestnávateľom v Prešovskom kraji. Vyrábame bielenú papierenskú buničinu, práškovú celulózu, teplo a elektrickú energiu, produkty osobnej dámskej hygieny a pomôcky na inkontinenciu.

Kontaktujte nás