Úvod

Trvalo udržateľný rozvoj

SKUPINA SPOLOČNOSTÍ BUKÓZA HOLDING spracovala plán strategických zámerov. Dokument obsahuje viacero ideových línií, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju a zvýšeniu konkurencieschopnosti na relevantných európskych trhoch.

Ideové línie rozvoja spoločnosti:

  1. oblasť modernizácie výroby celulózy
  2. oblasť optimalizácie výroby energií 
  3. oblasť ekologizácie výroby
  4. oblasť certifikácie

V rámci trvalého rozvoja sa SSBH snaží prepojiť plánované investičné zámery s možnosťou prefinancovať ich s využitím štrukturálnych fondov a štátnych dotácií.  

Kontaktujte nás